Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı 06590 Cebeci/Ankara
Tel:
HastaKabul:0 312 595 71 70
Poliklinik Doktor Odası: 0 312 595 73 68
Öğretim Üyeleri Sekreterliği: 0 312 595 60 00 / 5572
Öğretim Üyeleri özel Muayene Sekreterliği: 0 312 595 63 56
Danışma-Sekreter: 0 312 595 60 00 / 5570
Faks: 0 312 319 14 40
E-Posta: cocukhas@medicine.ankara.edu.tr