Ünitemizde genel pediatri ve genetik anabilim dalı araştırma görevlileri eğitimleri süresince 2 ay rotasyon ile eğitim görmektedir. Tıp öğrencilerine verilen lisans eğitimi içinde çocuk metabolizma hastalıklarının temel konuları teorik ders, hasta başı pratikler ile anlatılmaktadır. Dönem 2 ve 3 de probleme dayalı öğretim de ve iletişim becerilerinde öğretim üyemiz yönlendiricilik yapmaktadır.
Bölüm içi akademik toplantı takvimi
Literatür Saati: Her hafta cuma saat: 10.00-12.00
Seminer: Ayda 2 sefer (İntörn doktor semineri ve Asistan doktor semineri)
Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı ile ayda bir kez ortak literatür saati